Hungary meeting

Images
PROJEKT TALÁLKOZÓ DEBRECENBEN
2018. JÚNIUS 3- 9.
A magyarországi, Debrecenben tartott harmadik projekttalálkozó fő feladata az írás, olvasás és szövegértés kompetenciájának fejlesztése volt. A fogadó műsor során a magyar diákok néptánccal és balettel kedveskedtek a partner intézmények delegációinak és bemutatták azokat a prezentációkat, melyeket a partner országokról készítettek angol nyelven. A vendég diákok is készültek PPT előadásokkal országukról, városukról és iskolájukról, amit szintén angol nyelven adtak elő. Ezzel nagymértékben fejlesztette minden résztvevő gyermek idegen nyelvi kompetenciáját, előadói és kapcsolatteremtési készségét.
Ezen az eseményen vendégeink megismerkedtek a magyar oktatási rendszerrel előadás formájában. A prezentációt Dr. Vántus Andrásné, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatóhelyettese mutatta be.
Érdekes, izgalmas feladat volt a gyermekek és pedagógusok számára is a tanórai munkába való bekapcsolódás. A tanulók fejlesztették idegen nyelvi kompetenciájukat, a tanárok pedig új tanítási módszereket és stratégiákat sajátítottak el (jóslás módszere). A tanítási órákat a partnerintézmények angol szakos tanárai tartották a nemzetközi csoportokban, az előre megírt óravázlatok alapján.
Kollégáink által rendszeresen használt IKT eszköz, a „szavazóegység” használatát mutatták be partnereinknek. Ezen eszköz segítségével töltötték ki a kvízt, mely során megfigyelhettük, hogy mennyire fejlődött a gyerekek általános műveltsége, gyarapodott ismerete a parnerországokkal kapcsolatosan. Előzetes feladatként prezentációt készítettek az összegyűjtött információkból, a partner országok mindennapi életéről, szokásairól, hagyományairól és nevezetességeiről. Ez a projekt feladat is biztosította az informatikai, kulturális és idegen nyelvi kompetencia, valamint a nyelvi-verbális és interperszonális intelligencia fejlődését, hiszen a feladatok megoldása angol nyelven, nemzetközi csoportokban történt.
Az írás, olvasás és szövegértés kompetenciájának fejlesztése érdekében a tanulók tanáraik segítségével verseket írtak, szövegeket alkottak és elemeztek, egészítettek ki, valamint megkezdett történeteket fejeztek be vérmérsékletüknek, kreativitásuknak megfelelően.
Mivel minden részt vevő tanuló idegen nyelvként tanulja az angol nyelvet, ezért hallatlan izgalmas feladat volt számukra a „szép kiejtési verseny”-en való részvétel.
A blog szerkesztése a partner országokról szintén nemzetközi csoportokban történt. Ez a projekt tevékenység segítette a diákok idegen nyelvi, kommunikációs, szociális, és informatikai kompetenciájuk fejlesztését.
A tanulók minden nap részt vettek társaikkal a záró rendezvényre való felkészülésben. Ez a tevékenységi forma fejlesztette a tanulók kulturális, kommunikációs, szociális és idegen nyelvi kompetenciáját.
A záró rendezvény tevékenységei (közös éneklés, a díszletek elkészítése, a mese bemutatása nemzetközi csoportokban anyanyelven és angol nyelven) komplexen szolgálták a tanulók kompetenciáinak és intelligencia területeinek a fejlődését.
A tanulói együttműködések által szerveződött közösség, a barátságok kialakulása mind pozitív hatással voltak a szociális és állampolgári kompetencia fejlődésére.
Minél több időt töltünk a szabadban, annál inkább változik a látásunk a bennünket körülvevő természeti környezet iránt. Ezért látogattunk el a nyíregyházi Állatkertbe, a debreceni Nagyerdőre, hogy hozzájáruljunk a vendégeink természeti intelligenciájának fejlődéséhez is.
A tanulók esztétikai- művészeti tudatosságát Debrecen nevezetességeinek megtekintése, a művészeti iskolában készített alkotások (gyöngyfűzés, tűzzománc készítés) gazdagították.
Vendégeink megkóstolhatták a jellegzetes, hagyományos magyar ételeket, megismerhették országunk hagyományait és szokásait, valamint iskolánk mindennapi életét.
A projekt találkozóra tervezett minden feladat és program megvalósult, mellyel a projekt teljesítette kitűzött célját.